Co jsme dokázali ve školním roce 2020–2021?

Tak jako i děti ve škole se na konci roku ohlížejí za uplynulými dvanácti měsíci, to stejné jsme udělali i my v Otevřenu. Rok to byl v mnoha ohledech mimořádný a odehrávající se převážně v offline světě, i tak jsme se však chopili mnoha příležitostí, jak proměňovat vzdělávání budoucích učitelů v Česku. Přesvědčte se sami.

1. Uspořádali jsme online Noc vzdělávání pro 3000 budoucích učitelů.

Od vzájemného sdílení a vzdělávání nás neodradila ani pandemie! Během Noci vzdělávání jsme se v 25 různých seminářích věnovali jazykům, kontroverzním dějepisným tématům, čtenářské gramotnosti nebo formativnímu hodnocení. O svoje know-how se podělili také hosté ze Spojených států.

2.  (Budoucím) pedagogům jsme pomohli zvládnout výuku na dálku.

Skrze online přednášky a workshopy jsme učitelům a studentům pomohli lépe se orientovat v mimořádné situaci. Předali jsme jim jim tipy na well-being, vybavili je radami, jak vést interaktivní online výuku nebo jak předejít syndromu vyhoření.

3. Rozjeli jsme Komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů.

Spolu s organizací Učitel naživo jsme propojili přes stovku vzdělavatelů budoucích učitelů a vytvořili pro ně platformu pro vzájemnou inspiraci a sdílení. Právě na nich totiž stojí vzdělávání učitelů, kteří budou nastupovat do škol.

4. Pozornost akademiků jsme nasměrovali k podobě státních závěrečných zkoušek

Kam se koncentruje pozornost a úsilí studentů, to do velké míry určuje podoba státních závěrečných zkoušek. Jejich kritické reflexi se na naší online panelové diskuzi se 110 diváky věnovali odborníci ze 4 pedagogických fakult.

5. Do 10 projektů inovací výuky na pedagogických fakultách jsme vložili 3 miliony korun

Ve spolupráci s nadačním fondem Abakus jsme vybrali, finančně podpořili a pomohli rozjet 10 projektů, které vylepšují výuku budoucích pedagogů. Zaměřují se třeba na reflektovanou praxi, emoční inteligenci, didaktiku nebo na technologie ve výuce. Nedávno jsme spustili už nový ročník Otevřené výzvy!

6. Iniciovali jsme spuštění reformy přípravy učitelů

Ministerstvo školství vyslyšelo (nejen) naše dlouhodobé volání a spustilo reformu přípravy učitelů, na jejíž podobě se nadále oficiálně podílíme. Pevně věříme, že tato reforma přispěje k lepší připravenosti učitelů na jejich budoucí praxi.  

7. Zasadili jsme se o setrvání stabilního vedení ministerstva školství

Spolu s dalšími organizacemi ve vzdělávání jsme přispěli k setrvání stávajícího ministra školství v jeho funkci ve chvíli, kdy hrozilo jeho odvolání. Práce ministerstva díky tomu může být kontinuální a může přispět ke stabilitě, kterou naše školství tolik potřebuje.  

8. Pro politickou reprezentaci jsme sepsali Domácí úkoly 2021

S dalšími organizacemi jsme vydali tzv. Domácí úkoly pro české vzdělávání, které odrážejí reálnou podobu našeho školství a slouží k lepší orientaci politických stran ve vzdělávací problematice. Cílem úkolů je doporučit konkrétní kroky pro následující volební období, kterých by politická reprezentace měla držet. 

9. Rozšířili jsme hnutí změny o další lidi i organizace

Do proměny fakult zapojujeme další a další budoucí pedagogy, jejich vzdělavatele a aktivní učitele. Už je nás přes 170 po celé České republice! Spojujeme přitom síly také s dalšími organizacemi i samotnými pedagogickými fakultami. Děkujeme, že se do proměny vzdělávání budoucích učitelů se pouštíte s námi.