Zapojte se / jako vzdělavatelé

Otevírejte proměnu vzdělávání s námi!

Už šestým rokem budujeme lepší podmínky pro přípravu učitelů a měníme zajeté koleje systému, kterým jsme si sami prošli. Našich 90+ dobrovolníků působí na 6 pobočkách, o něž se stará celostátní tým. Na ně navazuje širší hnutí podporovatelů, kteří myšlenky naší vize mění ve skutečnost ve svém každodenním životě.

Kdo jsme?

Jsme hnutí usilující o to, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Jsme si vědomi, že změna musí přicházet zevnitř a být lidem vlastní. Naši členové jsou především studenti pedagogických fakult a jejich učitelé, kteří studenty provází přípravou na povolání učitele.

Proč vás v Otevřenu potřebujeme?

1

Váš vhled do dění na fakultách nám umožní lépe pochopit reálné potřeby budoucích učitelů a jejich pedagogů a tím nastavit co nejvhodněji zaměřené aktivity, které je budou naplňovat.

2

Vaše nápady mohou tvořit obsah vzdělávacích akcí, které budou napomáhat k naplnění našich společných cílů.

3

Vaše odbornost může přispět k systémovým změnám, které budeme moci společně snáz prosadit a následně i zavádět v praxi.

4

Vaše zkušenosti a vědomosti mohou být inspirací, kterou jako Otevřeno pomůžeme šířit dál.

Co vám nabízíme?

1. Šíření vaší dobré praxe

Inovativní a inspirativní příklady dobré praxe mohou být prezentovány na našich akcích, jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky. Rádi je budeme šířit rovněž přes naše sociální sítě nebo blog. Klíčová sdělení dokážeme dostat i do větších médií.

2. Podporu naší organizace

Pokud se s námi rozhodnete tvořit vlastní akci nebo projekt, potenciálně můžete využít naše zdroje. To může znamenat pomoc při designu či propagaci nebo prostě pomocníky do organizačního týmu.

3. Podíl na systémových změnách

V Otevřenu se věnujeme advokační činnosti na úrovni fakult i státu. Vítáme jak další členy týmu, tak poradce, kteří příležitostně přidají vlastní pohled. Takto se můžete podílet na prosazování lepších podmínek pro přípravu učitelů na fakultách.

4. Propojování měst a světů

Členskou základnu máme po celé republice, na setkáních našeho hnutí se tak mísí zkušenosti a názory ze všech koutů republiky. Svůj pohled na věc a zpětnou vazbu si předávají studenti, vzdělavatelé i další členové.

5. Zapojení do společného hnutí

To co nás vždy a především drží pohromadě, je naše sdílená vize. Budeme vás informovat, co všechno se v jejím naplňování děje, ať už v Otevřenu, na fakultách nebo ve spřátelených organizacích.

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme 2 úrovně – vyberte si:

1.
Přidejte se k nám jako
členové týmu

Členové týmu jsou aktivními hybateli spolku. Alespoň příležitostně se podílí na pořádání našich aktivit a účastní se členských setkání.

  • Organizují akce a další aktivity.
  • Schází se na pravidelných setkáních.
  • Řeší spolu další směřování organizace.
  • Dělí se do užšího a širšího týmu.
Kontaktujte Hanču »

2.
Přidejte se k nám jako
členové podporovatelé

Členové podporovatelé se hlásí ke společné vizi a uskutečňují ji ve svém každodenním životě, aniž by se zapojovali do naší vnitřní činnosti.

  • Společnou myšlenku uvádí v život ve vlastní práci.
  • Jsou zváni na výroční celostátní setkání.
  • Dostávají newsletter s informacemi a nabídkami.
  • Mohou se vyjadřovat k činnosti Otevřena.
Vyplňte přihlášku »

Ke komu se můžete přidat

Tomáš

Tomáš Andrášik je lektor na Pedagogické fakultě MUNI v Brně a psychoterapeut. V pedagogické praxi se zaměřuje na osobnostní a sebezkušenostní přípravu budoucích pedagogů a využití dramatu ve výchově a vzdělávání. S misí Otevřena je v souladu již od jeho založení, na kterém se podílel. Je členem Dozorčí rady spolku.

Otázky a odpovědi

K čemu se hlásí členové Otevřena?

Všichni členové Otevřena sdílí stejnou vizi. Souhlasí také se Stanovami spolku.

Jaké je mé místo v Otevřenu, pokud nejsem z pedagogické fakulty?

Pro členství v Otevřenu není potřeba být studentem nebo zaměstnancem pedagogické fakulty. Mezi našimi členy jsou i učitelé a další vzdělavatelé. Pokud souhlasíte s naší vizí a máte zájem o naše aktivity, naše dveře jsou Vám otevřeny.

Připojuji se do Otevřena jako člen mojí instituce nebo jako soukromá osoba?

V Otevřenu jsme zapojení každý sám za sebe. Samozřejmě přitom naše členství propojujeme s kontextem naší instituce a práce, nejsme však v Otevřenu jako její oficiální zástupci.

Kontakt

pro vzdělavatele

Marek Boček

koordinátor vzdělavatelských programu
zobrazit profil »