Pomohli jsme nastartovat změnu, uzavíráme dosavadní cestu a hledáme novou

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás informovali o milníku, k němuž jsme dospěli, o změnách naší činnosti a o našich dalších vyhlídkách.

Jako Otevřeno jsme pomohli nastartovat proměnu učitelské přípravy v Česku. Naplňuje nás radostí, že tato změna dnes žije ve stovkách lidí a v celém systému vlastním životem. Naši dosavadní úlohu jsme splnili, pro její hlubší rozvíjení nenacházíme podmínky, proto opouštíme dosavadní strategii, do konce roku 2024 postupně dokončíme rozběhlou činnost a od roku 2025 budeme pokračovat v nové podobě, kterou pro sebe hledáme.

V roce 2015 jsme založili Otevřeno s cílem zasadit se o proměnu vzdělávání přímo z pedagogických fakult. Původní studentská iniciativa postupně přerostla v celostátní hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů. Rozproudili jsme diskuzi, propojili lidi napříč fakultami a dali se do systémové změny. Ve spolupráci s partnery jsme ji pomohli nastartovat. Za necelých 9 let jsme nejen podpořili změnu v tisících budoucích vyučujících, ale též jsme přímo na pedagogických fakultách zavedli 27 inovací výuky a na úrovni státu pomohli rozjet reformu přípravy učitelů, s níž jsme před pár týdny dosáhli průlomových změn. Tyto změny, jež posunou učitelskou přípravu k učení dětí, přitom nejsou o nás. Jsou výsledkem spolupráce rostoucího množství aktérů, mezi nimiž je naše role přirozeně čím dál tím menší. Naplnili jsme naši úlohu, změny pokračují nezávisle na nás a my se posouváme dál.

Naší ambicí bylo nejen ovlivnit lidi a pomoct nastartovat změny, ale též vybudovat silné a udržitelné hnutí, propojit v něm lidi do funkčního systému spolupráce a společně dál šířit a prohlubovat inovace. Do těchto záměrů jsme vložili v posledních 5 letech velké množství sil, narazili jsme však na překážky, které nejsme schopni překonat a na nichž jsme se značně vyčerpali. I přes naše úspěchy a naplnění základních cílů nenacházíme pro dlouhodobě udržitelné a funkční hnutí, o nějž jsme se pokusili, v současné době vhodné podmínky, dostatečné zdroje ani lidské možnosti. Po nastartování změn tak opouštíme dosavadní strategii a vydáváme se najít, kde budeme nejlépe užiteční dál.

V roce 2024 dotáhneme naši rozběhlou činnost a v roce 2025 se vydáme jinudy. Ve zbytku letošního roku uspořádáme další studentské akcevzdělavatelskou konferenci, dokončíme a budeme dál šířit běžící projekty inovací výuky a zaměříme se na šíření nového kompetenčního rámce mezi studující a vyučující na fakultách. Právě v jeho veřejném přijetí vidíme největší výzvu probíhající reformy a hlavní úkol, jímž jí chceme dál pomáhat k úspěchu. Dokončením těchto projektů naplníme naše domluvy s finančními partnery a otevřeme cestu postupnému utlumení dosavadní činnosti a určení dalšího směřování, se všemi organizačními i personálními změnami, jež s ní budou spojeny. Jako demokratický spolek již nyní vše organizujeme tak, abychom v první půlce roku 2025 znali naše další plány a mohli se posunout vpřed. Nakolik bude tento přechod plynulý, zatím nevíme. Budeme se snažit alespoň částečně pokračovat v online komunikaci a v některých zavedených akcích včetně další Noci vzdělávání, ostatně přinejmenším do začátku roku 2025 pokračujeme s nynějším dobrovolnickým i zaměstnaneckým týmem. Budeme nadále vděční za Vaši přízeň a za Vaše zapojení do proměny vzdělávání.

Děkujeme Vám všem za společné roky. Něco končí a něco začíná. V Otevřenu zatím nevíme, jaká bude naše další cesta, ale víme jedno: Naučili jsme se jít po tom, aby se všechny děti učily naplno a s radostí, budeme v tom pokračovat jako hnutí i jako jednotlivci napříč celým školstvím – a Vás zveme k témuž. 💚

Ve zkratce: co se nám povedlo?

 • ✅ zformulovat vizi vzdělávání
 • ✅ otevřít diskuzi o proměně učitelské přípravy
 • ✅ vybudovat organizaci s fakultními týmy
 • ✅ uspořádat 7 Nocí vzdělávání a 313 dalších akcí
 • ✅ šířit inovativní učitelství mezi tisíce studujících
 • ✅ zavést 27 inovací fakultní výuky a dál je šířit
 • ✅ pomoct rozjet systémovou reformu přípravy učitelů a prosadit s ní změny zákonů a klíčových norem
 • ✅ propojit stovky lidí a ovlivnit jejich směřování
 • ❌ vybudovat udržitelné hnutí a životaschopný systém umožňující další šíření a prohlubování inovací
 • ✅ přiznat si, že cesta dál nevede, a vydat se jinudy 🙂

Ve zkratce: co bude dál?

 • 2024 → dotáhneme naši činnost, jak ji znáte
 • 2025 → zvolíme si další cestu a vydáme se po ní

Podrobně se s našimi výsledky můžete seznámit ve Výroční zprávě za rok 2023.

Co na to říkají lidi?

„Jsem hrdý na to, co lidé v Otevřenu a kolem něj společně dokázali, a stejně tak jsem hrdý, že jsme se rozhodli naši pracně vyšlapávanou cestu, když se ukázala nebýt dále průchozí, opustit. Myslím na naše členy a členky, kteří našli v proměně vzdělávání svůj smysl, a moc si přeju, abychom jej mohli dál rozvíjet co nejlépe. Věřím, že naše nynější rozhodnutí je k tomu tím nejzdravějším krokem.“

– Tomáš Čakloš – náš předseda

„Otevřeno jako organizace měnící vzdělávání učitelů ušlo obdivuhodný kus cesty. Jsem moc zvědavá, kam tato cesta povede dál, protože i cesta může být cíl. Současná situace rozhodně neznamená konec, naopak, vnímám ji jako nový začátek.“

– Martina Kurowski – vzdělavatelka a členka našeho Předsednictva

„Chci vytvářet místo pro studenty, kde sdílíme radosti i strasti, užíváme si čas spolu a připravujeme akce, které nás baví a proměňují fakultu. Nadále cítím velkou touhu pokračovat a aktivizovat studenty i akademiky, vytvářet nadšenou komunitu budoucích učitelů a být součástí změny!“

– Radim Stenchlý – student a člen našeho studentského týmu v Olomouci

„Otevřeno sleduji od jeho počátku a přijde mi skvělé, že vzniklo tak rozsáhlé hnutí studentek a studentů učitelství na vysokých školách napříč ČR, kterým jde o to, aby se děti v ČR učily naplno a s radostí. V tom vnímám největší sílu Otevřena a věřím, že i nadále bude toto své poslání v maximální míře naplňovat.“

– Silvie Pýchová – ředitelka Partnerství, poradkyně prezidenta a členka naší Dozorčí rady

„Měl jsem možnost dlouhá léta stát opodál a Otevřeno sledovat, sem tam jsem přispěl radou nebo jsem pomohl s plánováním vybraných aktivit. Jsem přesvědčený, že ekosystém organizací a hnutí, které postupně proměňují náš vzdělávací systém, by nebyl stejný, kdyby v něm Otevřeno nesehrálo svou důležitou roli. Otevřenu přeji důstojné ukončení jedné velké etapy a vše dobré do té další.“

– Petr Machálek – lektor, kouč a náš strategický konzultant

„Spolupráce s Otevřenem si velmi vážím. Prošli jsme společně radostnými, ale i náročnějšími obdobími, k jejichž řešení organizace přistupovala vždy aktivně a konstruktivně. Otevřeno má nemalý podíl na proměně přípravy budoucích učitelů, která je důležitou součástí reformy českého vzdělávání.“

– Petra Šlapánková – zástupkyně Nadace RSJ, jež nás podporuje a financuje