abakus

Otevřená výzva

Společně posouváme vzdělávání pedagogů
k dopadu na učení dětí

1.

Hledáme vzdělavatele, kteří chtějí budoucí učitele lépe připravit na práci s dětmi

2.

Do 10. září 2021 je možné přihlašovat záměry inovací na pedagogických fakultách (II. ročník)

3.

Na jejich uskutečnění jsme dali již 3 miliony a rozdělíme dalších 5 000 000 korun

Věříme, že si děti zaslouží lepší vzdělávání a že cesta k němu vede přes přípravu učitelů. Její kvalita stojí na zapálených vyučujících pedagogických fakult, kteří se snaží tuto vizi každodenně proměňovat v realitu. Tyto inovátory mezi námi jsme se rozhodli propojit a podpořit.

Obracíme se na všechny vyučující pedagogických fakult, na všechny z nás, kdo to vidíme podobně. Přicházíme s Otevřenou výzvou. Vyzýváme nás, abychom pokračovali v hledání cest, jak výuku na fakultách více zaměřit na práci s dětmi. Společně se můžeme zasadit o to, aby se na dalších a dalších školách všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi.

Vyučujícím na pedagogických fakultách v II. ročníku poskytneme:

 • Finanční podporu ve výši 5 milionů korun.
 • Setkávání komunity profesionálů nejen z akademického prostředí.
 • Konzultace a nemateriální podporu dle možností.

V rámci Otevřené výzvy podpoříme inovace předmětů, které:

 • Proběhnou na některé z pedagogických fakult v ČR.
 • Zasáhnou širokou skupinu studentů učitelství.
 • Budou zaměřené na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů, ať už v rámci společné pedagogicko-psychologické přípravy či v jiných částech studia.
 • Budou v souladu s naší vizí a budou směřovat k budoucímu rozvoji žáků na školách.

Jak to celé proběhne?

 • Do 10. září 2021 je možné přihlašovat projektové záměry skrze online formulář níže.
 • Vybrané záměry postoupí do druhého kola zaměřeného na rozpracování do podrobnějších projektů.
 • V říjnu 2021 rozhodne odborná porota o rozdělení 5 milionů korun mezi nejslibnější projekty dle jasných kritérií.
 • Spolupráce poběží od ledna 2022 do června 2023, během kterých dojde na inovace výuky, čerpání financí a další aktivity.
Plné znění výzvy a pravidel »
všechny informace a instrukce
Přihlašování projektových záměrů »
otevřeno do 10. 9. 2021

Informační webináře II. ročníku:

 • Potřebovali byste si nějaké informace ujasnit? Zveme vás na naše informační online setkání:

10 projektů I. ročníku je v plném proudu:

 • V rámci I. ročníku Otevřené výzvy jsme na podzim 2020 z celkových 36 přihlášených vybrali dle těchto pravidel 10 projektů inovujících přípravu pedagogů.
 • Jejich týmy právě pracují na přípravě inovací, aby je v akademickém roce 2021/2022 poprvé zařadily do fakultní výuky.
10 podpořených projektů »
právě běží v rámci I. ročníku

Kdo jsme?

 • Jsme hnutí studentů a učitelů na pedagogických fakultách.
 • Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Snažíme se, aby začínající učitelé pro děti na českých školách vytvářeli prostředí, v němž se tato vize stane skutečností.
 • Více o naší vizi » Více o nás »

Kdo to platí?

 • Je nám ctí spolupracovat s Nadačním fondem Abakus (dříve Nadační fond Avast), který se podílel na vzniku Otevřené výzvy, financuje ji a podpořil i rozvoj celého Otevřena.
 • Prostředky na uskutečnění programu pocházejí z podnikání společnosti Avast Software s.r.o.

Přejete si nadále zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru newsletteru naší Otevřené výzvy:

Kontakt otevrena.vyzva@otevreno.org

Petr Sucháček

vedoucí programu
telefon: 737 024 695

Jan Chmelař

koordinátor programu

Anna Frombergerová

členka týmu programu