Spouštíme další Otevřenou výzvu. Letos se zaměřujeme na celá pracoviště pedagogických fakult

I letos se začátkem prázdnin otevíráme program Otevřená výzva, který, stejně jako minulý rok, i nyní míří na podporu vzdělavatelů budoucích pedagogů. Letos jsme však program oblékli do nového kabátu. Jsme odvážnější a hledáme projekty systémových inovací, za nimiž budou stát celá pracoviště. Skrze Otevřenou výzvu chceme docílit systémovějších změn.

Že jste o Otevřené výzvě ještě neslyšeli?

Otevřená výzva vznikla díky spolupráci s nadačním fondem Abakus jako cesta pro zkvalitnění výuky na pedagogických fakultách. Tento ročník je zaměřený na systémové změny na pracovištích pedagogických fakult. Ty budou realizovány řešitelskými týmy z řad akademiků, kteří mají zájem inovovat a posouvat svou výuku vpřed, a v důsledku toho posouvat vpřed i školství jako celek.  

Jako Otevřeno usilujeme o takovou přípravu budoucích učitelů, která je více zaměřená na děti. Proto v rámci Otevřené výzvy podporujeme inovace, které posílí pedagogicko-psychologické kompetence studentů učitelství. Letos mezi řešitele rozdělíme celkem 5 000 000 korun.

Jste vy sami vzdělavatelem nebo vzdělavatelkou na pedagogické fakultě? Nebo znáte někoho, koho by Otevřená výzva mohla oslovit? Přečtěte si bližší informace.

Inspiraci můžete získat i prozkoumáním projektů, které byly díky Otevřené výzvě realizovány v prvnímve druhém ročníku. Pokud chcete být přímo u zdroje informací o Otevřené výzvě, přihlaste se do jejího newsletteru.