Otevíráme diskusi o inovacích na pedagogických fakultách

otevřeno = nezávislá studentská iniciativa založená 1. prosince 2015
rychlé odkazy: vložit podnět naše prohlášení a vize anebo čtěte dál:
novinka: výzva studentům pedagogických fakult (7. 4. 2016)

Máte nápady, kde a jak zlepšovat výuku?
Otevíráme prostor, ve kterém bude váš hlas slyšet.

Jsme studenti pedagogických fakult, kteří se rozhodli vzít rozvoj svého vzdělávání do vlastních rukou a snažit se, aby naše školy připravovaly své absolventy pro pedagogickou praxi co nejlépe.

Následující řádky vám představí, s čím přicházíme, jaká je naše vize a jak bude vypadat naše činnost.

Přizvou vás také k našim aktivitám a umožní vám mluvit do toho,
aby kolem nás bylo otevřeno. :-)

Aktuálně

Velká aktuální témata

Zveme vás k otevírání témat, na která se právě soustředíme:

PROMĚNA SEMINÁŘŮ

Časté prezentace referátů nahraďme diskusí a aktivitou.

VÍCE
PRAXE

Na pedagogických praxích musíme stavět mnohem víc.

PŘÍSTUP KE STUDENTŮM

Tvůrcem svého studia je každý sám, výuka by to měla reflektovat.

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

Podílíme se na proměně ped.-psych. přípravy ve SZ.

AKTIVIZACE STUDENTŮ

Veďme studenty k aktivnímu zapojení do utváření studia.

HLEDÁNÍ INICIATIVY

Rozjíždíme činnost a společně hledáme ty pravé cesty.

Nejnovější dění

Zahájili jsme celostátní kampaň

28. března 2016 Na Den učitelů vyvěšujeme naše teze na dveře českých pedagogických fakult.

Činnost se naplno rozjíždí

V Brně jsme již uspořádali celou řadu akcí, píší o nás Hospodářské noviny »

Uspořádali jsme studentskou debatu

9. prosince 2015 Aktivizace studentů je jádrem našeho projektu, všechny spolužáky na PedF MU jsme tak pozvali ke společné debatě o možných cestách k inovacím. Hodně návrhů padalo třeba ohledně hodnocení kvality a volitelných předmětů.

Představili jsme Otevřeno brněnské fakultě

1. prosince 2015 Prezentovali jsme vznik iniciativy Otevřeno akademickému senátu a vedení Pedagogické fakulty MU a především vedoucím všech jejích kateder, kterým jsme nabídli spolupráci. Tu očekáváme především při zakládání studentských oborových rád, na které se chystáme v příštím semestru.

téma
inovace
výuky?
otevřeno

otevřeno = naše činnost

snažíme se otevírat diskusi a inovace

otevřeno = náš cíl

chceme fakultu, jež se otevírá světu rozmanitého vzdělávání

otevřeno = naše hodnoty

otevřenost různým lidem a myšlenkám tvoří základ našich idejí

otevřeno = náš styl

snažíme se být sami co nejvíc otevření ve svém jednání

otevřeno = naše identita

ve znaku máme otevřenou knihu – hlásíme se k pedagogickým fakultám

21 idejí pro vzdělávání v 21. století

Otevíráme vizi budoucnosti
1. stavíme myšlenky na otevřenosti
2. podporujeme Pedagogickou fakultu
3. máme jasnou představu o své činnosti

„we are the ones we've been waiting for“

Co můžete udělat? Je tu řada možností, jak se podílet na změně:
Jak momentálně vypadá naše činnost?
7. dubna 2016 – na Den vzdělanosti – oslovujeme studenty a učitele:
výzva studentům pedagogických fakult dopis fakultám a akademikům
Informativní brožura pro naše partnery

vybraný citát

„Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít – ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský

napišme si

KONTAKTNÍ E-MAIL
info@otevreno.org
TELEFON
774 222 918

pošlete svůj podnět

přijímáme podněty a připomínky k výuce a veškeré návrhy na inovace :-)

současně se na nás můžete obracet s případnými problémy, do jejichž řešení se můžeme vložit

zaručujeme vám zachování anonymity, vaši totožnost se bez vašeho souhlasu nikdo nedozví

kontaktujte nás

budeme rádi za vaši zpětnou vazbu k naší činnosti: co na to říkáte?

neváhejte se na nás obracet s dotazy ohledně projektu

máte-li zájem se přidat, určitě napište